La grande onda di Kanagawa” – Omaggio a Katsushika Hokusai.